• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg

Ogólnopolski Ranking
Techników 2020

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół miesięcznika "Perspektywy" nasze Technikum Energetyczno-Transportowe zajęło 6 miejsce w Szczecinie. Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.

 

Kształcimy w zawodach  Filmy promujące zawody! 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Procedury sanitarne.

Zapraszamy Rodziców wszystkich klas na zebranie, które odbędzie się 2 września 2020 r. o godzinie 17.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 4 odbędzie się 1 września 2020 r.
Godzina 8:30 - klasy IV
Godzina 9:30 - klasy III
Godzina 10:30 - klasy II

Godzina 12:00 - wszystkie klasy pierwsze

Miejsce - boisko szkolne

Nastąpiła zmiana terminów egzaminów poprawkowych.
Szczegółowe informacje w zakładce - egzaminy poprawkowe.

Wyniki egzaminu maturalnego 2020 będą do odbioru w dniu 11 sierpnia w szkole.

W związku z pandemią koronawirusa odbiór wyników odbywać się będzie z zachowaniem procedur sanitarnych (obowiązkowa maseczka), według harmonogramu:

Klasa 4a – 11:00

Klasa 4d – 12:00

Klasa 4e – 13:00

Absolwenci z lat ubiegłych - 13:30

W dniu 29 maja 2020r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. a Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.

Uczniowie Technikum Energetyczno-Transportowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie odbyli staże zawodowe w Niemczech - w Lipsku i okolicach.

Instytucje
wspierające