• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg

Ogólnopolski Ranking
Techników 2020

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół miesięcznika "Perspektywy" nasze Technikum Energetyczno-Transportowe zajęło 6 miejsce w Szczecinie. Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.

 

Kształcimy w zawodach  Filmy promujące zawody! 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Procedura sanitarna na czas pandemii.

Informujemy, że w niżej wymienionych dniach na terenie szkoły przyjmuje lekarz medycyny pracy.
Na wizytę należy przybyć z rodzicem (prawnym opiekunem) i przynieść kartę zdrowia (do pobrania ze swojej szkoły).

WTOREK

PIĄTEK

GODZINY PRZYJĘĆ

23 czerwca

26 czerwca

9:00 – 13:00

30 czerwca

3 lipca

7 lipca

10 lipca

14 lipca

17 lipca

21 lipca

24 lipca

28 lipca

31 lipca

W dniu 29 maja 2020r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. a Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie.

Uczniowie Technikum Energetyczno-Transportowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie odbyli staże zawodowe w Niemczech - w Lipsku i okolicach.

Aktualne loginy i hasła dostępu do bazy wyników egzaminów zawodowych dla sesji STYCZEŃ-LUTY 2020 dla uczniów, którzy ich do tej pory nie odebrali, dostępne będą tylko drogą telefoniczną, w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. 09.00 - 14.00

10 marca dwóch uczniów (Jakub Chwal, Przemysław Czernik) Technikum Energetyczno-Transportowego z Zespołu Szkół nr 4 wzięło udział podczas regionalnych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.

UWAGA !!!
Zgodnie z zaleceniami Prezydenta Miasta Szczecina dot. zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19, stypendia szkolne za marzec 2020r. wypłacane będą tylko w dniu 18.03.2020r. w godzinach 13:00 – 15:00.

W czwartek 5 marca 2020 roku, klasy maturalne uczestniczyły w przedstawieniu pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem”, przygotowanym przez aktorów Teatru Ludowego z Krakowa.

Instytucje
wspierające