Projekt: "Modernizacja kształcenia technicznego w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie poprzez współpracę z zakładami pracy"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest: Modernizacja kształcenia zawodowego, modernizacja treści kształcenia w zakresie nowych technologii, uzyskiwania uprawnień i kwalifikacji zawodowych, rozwój doradztwa zawodowo edukacyjnego ukierunkowanego na wyposażenie uczniów w kompetencje społeczne oczekiwane przez rynek - w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie

Główne rezultaty projektu:

90 uczniów szkoły odbędzie 150 godzinne staże
90 uczniów szkoły weźmie udział w programie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
90 uczniów szkoły weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach na uprawnienia i kwalifikacje,
90 uczniów szkoły uzyska dodatkowe uprawnienia nadawane przez komisje powołane przez Urząd Regulacji Energetyki lub tytuł czeladnika w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych.
szkoła wyposażona zostanie w dodatkowe stanowiska do ćwiczeń.
Grupę docelową stanowić będzie 90 uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie

Główne zadania projektu:

Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego
Organizacja i realizacja staży zawodowych przez uczniów,
Realizacja kursów przygotowujących do uzyskania uprawnień energetycznych i tytułów czeladniczych w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych.
Wyposażenie szkoły w dodatkowe stanowiska do ćwiczeń
Wartość projektu: 999 187,50 zł
Środki wspólnotowe: 849 309,37 zł

Realizacja projektu dobiegła końca w dniu 30.09.2018.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Ilość osób, które uzyskały kwalifikacje oraz liczba osób biorących udział w praktykach i stażach jest większa niż pierwotnie zakładano.
Podsumowanie:

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - 100,
Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym - 104,
Liczba uczestników projektu, którzy ukończyli praktykę/staż - 99,
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 105
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - 100.
Liczba osób które uzyskały tytuł czeladnika w zawodzie elektromechanik urządzeń chłodniczych – 39 osób
Liczba osób które uzyskały uprawnienia do obsługi f- gazów – 39 osób

e-max.it: your social media marketing partner