W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podjęliśmy wiele działań, dzięki którym  chcieliśmy uczcić wyjątkowe dla naszego kraju wydarzenie.

Uczniowie zdobywali wiedzę o historii, odzyskiwaniu niepodległości i ciekawych Polakach w zasadzie na każdej lekcji. Odbyło się wiele konkursów, debat i projektów. Na terenie szkoły założyliśmy Ogród Niepodległej - wspólnie z uczniami sadziliśmy białe i czerwone tulipany, przygotowaliśmy też kartki dla powstańców, pisaliśmy wiersze o patriotyzmie, stworzyliśmy plakaty „ojców niepodległości”. Gościliśmy byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wspominali okupację i trudne czasy po wojnie. Szkoła nabrała biało-czerwonych barw — na korytarzach i klasach szkolnych pojawiły się symbole narodowe, podobizny wybitnych Polaków, informacje o trudnej drodze do niepodległości. Mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku — nie ma chyba wśród naszych uczniów takiego, który pozostałby „obok święta”.
Dzisiejszy apel, poza tym, że jest podsumowaniem wszystkich działań, jest wyjątkowy też z innych względów. Starałyśmy się pokazać, że historia Polski ukształtowała nas jako naród, że każdy Polak powinien mieć świadomość przeszłości i narodowych tradycji, postaci, symboli oraz być dumnym ze swojego pochodzenia.
Beata Sagan, Barbara Tuzimek

e-max.it: your social media marketing partner