Rozpoczął się kolejny cykl wykładów Pani Profesor Ewy Kołodziejek z serii  „Potyczek z polszczyzną”. Jak zwykle uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani M. Miciul i M. Muszyńskiej uczestniczyli w  tym wydarzeniu w Zamku Książąt Pomorskich. Pierwszy wykład nosił tytuł ” O polszczyźnie pięknej i poprawnej”.

Przede wszystkim Pani Profesor podkreślała, że język jest wartością. Nawet jeśli mamy różne poglądy i się spieramy, to język jest tym elementem, który łączy. Jest on zwierciadłem  kultury. Ujawnia sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości przez jego użytkowników . Część wykładu Pani Profesor poświęciła zasadom dobrej komunikacji. Nie obyło się także bez gorących komentarzy na temat przyznania  Literackiej Nagrody Nobla polskiej pisarce Oldze Tokarczuk. Uczniowie dostali zadanie domowe – zapoznanie się z twórczością laureatki 

e-max.it: your social media marketing partner