W ramach projektu „Nowy Wymiar Praktycznego Kształcenia Zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczynamy nabór uczniów klas trzecich Technikum Energetyczno-Transportowego na dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, w tym „Regulaminem naboru”, „Formularzem aplikacyjnym” i „Terminarzem” w formie elektronicznej, na tablicy projektu przed salą 102 lub w sekretariacie szkoły.

Uzupełnione formularze aplikacyjne składamy w sekretariacie szkoły zgodnie z terminarzem.

e-max.it: your social media marketing partner