28 listopada 2019 r. uczniowie klas trzecich i czwartych pod opieką p. M. Miciul i M. Muszyńskiej wzięli udział w Potyczkach Polonistycznych. Temat spotkania brzmiał  „ O słowach obcych dobrze i źle”. Jak zwykle rozmowa z  P. Prof. E. Kołodziejek okazała się bardzo cenna i pouczająca.

Na początku uczniowie dowiedzieli się , jaka jest różnica między wyrazami obcymi i zapożyczeniami. Potem P. Profesor przywołała liczne przykłady zapożyczeń z j. łacińskiego, francuskiego, włoskiego, węgierskiego, rosyjskiego i wreszcie angielskiego (te pojawiły się dopiero w XX w.). Dyskusja dotyczyła samego zjawiska zapożyczania, które zostało określone jako normalny, pożyteczny sposób wzbogacania słownictwa pod warunkiem, że  nie czyni  szkody językowi rodzimemu.

e-max.it: your social media marketing partner