Uczniowie Technikum Energetyczno-Transportowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie odbyli staże zawodowe w Niemczech - w Lipsku i okolicach.

Zajęciom praktycznym towarzyszyły wizyty w zakładach pracy – centrum przeładunkowym w Halle – portowo-drogowo-kolejowym, w Gläserne Manufaktur der Volkswagen AG w Dreźnie i w zakładzie produkcyjnym BMW w Lipsku. Oprócz tego uczniowie zwiedzili Lipsk i Drezno.

e-max.it: your social media marketing partner