• 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg

Ogólnopolski Ranking
Techników 2020

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół miesięcznika "Perspektywy" nasze Technikum Energetyczno-Transportowe zajęło 6 miejsce w Szczecinie. Ta wysoka pozycja wynika z pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.

 

Kształcimy w zawodach  Filmy promujące zawody! 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

Procedura sanitarna na czas pandemii.

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Uczniowie poznali historię miasta i Pomorza Zachodniego na tle politycznych przełomów w latach 1939 – 1989.
Już przy zejściu do podziemi muzeum, duże wrażenie na uczniach wywarła panorama fotograficzna „ Koniec marzeń”, pokazująca wizję ostatnich dni wojny w Szczecinie. Szczególną uwagę przykuł także Pokój straceń – mroczna przestrzeń terroru władzy komunistycznej. #SzkołaPamięta

Uczniowie naszej szkoły, z klasy 1 AT oraz 4 E, wzięli udział w kolejnym spotkaniu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

W naszej szkole wspieramy aktywność obywatelską wśród młodzieży. W zeszłym roku wybraliście projekt„ Mój Szczecin- strefa relaksu”, który został sfinansowany z MBO.

Od 9 lutego trzy nauczycielki (germanistka, wuefistka i polonistka) z Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie realizowały projekt Erasmusa+finansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Jestem nauczycielem doskonałym, bo doskonalę się”. Najogólniej mówiąc, w projekcie chodziło o to, aby poprawić znajomość j. angielskiego, poznać nowych ludzi i inne kultury, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać do rozwoju osobistego i zawodowego. Oto relacja z tego wyjazdu.

To drugie z miast niemieckich, które poznali nasi uczniowie, opiekunowie  będący na stażu w Niemczech oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy przyjechali na job shadowing. Zwiedzanie Drezna zaplanowane było na niedzielę 2.03.2020 r. w ramach programu kulturalnego opracowanego dla naszej grupy. A oto relacja z tej wycieczki…

W trakcie odbywania stażu młodzież z naszej szkoły wraz z opiekunami miała zaplanowaną wycieczkę do Lipska. Niby nie było to daleko i część uczniów odbywała staże w tym mieście, ale zaraz po przyjeździe do niego od razu kierowali się do swoich firm. Nie było czasu na bliższe poznanie tego miasta.

„ANOREKSJA i BULIMIA” – choroby współczesnej cywilizacji.W dniu 05.02.2020 r. gościliśmy w Internacie studenta z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin.

Uczniowie Technikum Energetyczno-Transportowego w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie rozpoczęli dwutygodniowe staże zawodowe w Niemczech (w Lipsku i okolicach). Zajęciom praktycznym towarzyszą wizyty w zakładach pracy – centrum przeładunkowym w Halle – portowo-drogowo-kolejowym, w Gläserne Manufaktur der Volkswagen AG w Dreźnie i w zakładzie produkcyjnym BMW w Lipsku. Do tego - zwiedzanie Lipska i całodzienna wycieczka do Drezna.

Instytucje
wspierające