OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu „Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

OGŁOSZENIE

Dokumenty do projektu:

SIWZTK
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku wykluczenia
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Wyjaśnienie nr1

Informacja o złożonych ofertach

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Informacja o wyborze oferty I

Informacja o wyborze oferty II

e-max.it: your social media marketing partner