W ramach rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na zakupu materiałów na ćwiczenia z uczniami – uczestnikami projektu: „Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e-max.it: your social media marketing partner