o przetargu dotyczącego podniesienia jakości kształcenia szkół zawodowych
w Zespole Szkół Nr 4 w Szczecinie przy ul. Kusocińskiego 3

Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie realizując założenia projektu unijnego 8.7, dotyczącego podniesienia jakości kształcenia szkół zawodowych, ogłasza postępowanie przetargowe w następujących obszarach: doradztwo zawodowe, kurs finansowo - księgowy, kurs prawa jazdy kat. B

Załączniki:


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik do ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - formularz oferty

Załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

Załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - wykaz usług

Załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców - umowa o wykonanie usług szkoleniowych

Załącznik nr 6a do Instrukcji dla Wykonawców - Listownik wersja w kolorze

Załącznik nr 6b do Instrukcji dla Wykonawców -  Listownik wersja monochromatyczna

e-max.it: your social media marketing partner