https://nabor.pcss.pl/szczecin

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

 AKTUALNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

 

TECHNIKUM ENERGETYCZNO - TRANSPORTOWE

- technik spedytor

film_1

- technik elektryk

film_1

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

film_1

- technik automatyk

film_1

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

film_1
  - technik transportu kolejowego film_1
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

 - elektryk

film_1

 - elektromechanik

film_1

- magazynier logistyk

film_1 

- automatyk

film_1

 

W Technikum Energetyczno-Transportowym uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 uczniowie realizują naukę języka angielskiego.

W rekrutacji do Technikum Energetyczno-Transportowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 brane pod uwagę są oceny z:

  • języka polskiego;
  • matematyki;
  • informatyki;
  • techniki.

oraz:

  • języka polskiego;
  • matematyki
  • geografii;
  • informatyki,

dla kierunku Technik Spedytor.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner