BIBLIOTEKA SZKOLNA

Wypożyczalnia i czytelnia czynna

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:30 - 14:30 08:30 - 14:30 08:30 - 14:30 08:30 - 14:30 08:30 - 14:30

Szkolne Centrum Informacji czynne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
07:30 - 09:30 07:30 - 09:30 08:30 - 10:30 07:30 - 09:30 07:30 - 09:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników!

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI

1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają prawo wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1. miesiąca. 

3. Podręczniki można wypożyczyć na cały rok szkolny. 

4. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki. 

5. Czytelnicy powinni zgłaszać bibliotekarzowi zauważone przez siebie uszkodzenia wypożyczonych książek. 

6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza. 

7. Przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek zwrotu wszystkich wypożyczonych książek. 

REGULAMIN CZYTELNI i BIBLIOTEKI

1. W Czytelni mogą przebywać uczniowie i pracownicy ZS Nr 4. 

2. Czytelnicy przebywający w Czytelni wpisują się do „Zeszytu odwiedzin”. 

3. W Czytelni udostępniane są czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego. 

4. Na terenie Czytelni odbywają się zajęcia lekcyjne i projekcje filmów zawsze pod opieką nauczyciela. 

5. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych. 

6. Czytelnicy, którzy zachowują się w sposób niekulturalny, nie przestrzegają regulaminu lub przeszkadzają w pracy innym, będą upomniani i wypraszani. 

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI

1. W SCI mogą przebywać uczniowie i pracownicy ZS Nr 4. 

2. Czytelnicy przebywający w SCI wpisują się do „Zeszytu odwiedzin”. 

3. W SCI obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych. 

4. SCI oferuje dostęp do komputerów, księgozbioru podręcznego i czasopism. 

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera ma osoba przygotowująca się do lekcji. 

6. Korzystający z SCI mogą używać własnych nośników pamięci oraz skorzystać z odpłatnej usługi drukowania lub ksero. 

7. Czytelnicy, którzy zachowują się w sposób niekulturalny, nie przestrzegają regulaminu lub przeszkadzają w pracy innym, będą upomniani i wypraszani.

e-max.it: your social media marketing partner